OBS – Uteblivet besök

Uteblivet besök i vården kostar 400 kronor från
1 september
2020

För att minska antalet uteblivna vårdbesök utan giltigt skäl införs en avgift på 400 kronor i Region Stockholm från den 1 september.
Varje år blir över 500 000 inplanerade vårdbesök aldrig av på grund av att patienten uteblir eller ställer in med för kort varsel.
Syftet är att minska antalet uteblivna och sent inställda besök.