Fakta om fysioterapeuter

Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster. I Sverige är yrkestiteln fysioterapeut/sjukgymnast skyddad och får endast användas av den som har legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån din förmåga. Varje människas individuella förutsättning står i centrum när vi fysioterapeuter gör vår professionella bedömning.

Vad gör en fysioterapeut?

Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet. Fysioterapeuter har en vetenskapligt underbyggd kompetens att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav. Fysioterapeuter vänder sig till människor oavsett ålder och/eller funktionshinder. Fysioterapeuter finns i hela hälso- och sjukvärden.

Så här arbetar fysioterapeuter

  • Vårt arbete är baserat på vetenskaplig grund.
  • Vi sätter mål tillsammans med patienten/klienten utifrån behov och önskemål.
  • Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fysisk aktivitet och hjälper människor att hitta sina egna resurser.
  • Vi utformar individuellt anpassad träning för personer med funktionshinder till följd av långvariga sjukdomar, skador och/eller hög ålder med målet att kunna leva ett aktivt, självständigt liv med bästa möjliga livskvalitet.
  • Vi ser hela människan oavsett diagnos och samverkar med andra yrken inom hälso- och sjukvärd.
  • Fysioterapeuter är aktivt engagerade i arbetet med nationella riktlinjer inom hälso- och sjukvärd och hälso- och sjukvården kvalitetsarbete.